Ánh sáng là 1 loại sóng điện từ, ánh sáng có thể nhìn thấy được có bước sóng từ 380-780nm.

NHIỆT ĐỘ MÀU

Giá trị nhiệt độ màu càng cao, cảm giác lạnh(màu lạnh) càng mạnh, nhiệt độ màu càng thấp, cảm giác ấm (màu nóng) càng mạnh. (more…)

Xử lý sự cố chấn lưu dùng cho bóng cao áp metal halide

Đèn không sáng, thay đèn tốt vẫn không sáng. (more…)

Tôi xin phép được nhắc lại một vài khái niệm và công thức cơ bản.

  • Hiệu điện thế: mức chênh lệch điện áp đặt giữa hai đầu của tải. Ký hiệu là V, đơn vị tính là Volt (V).
  • Dòng điện: được tạo thành từ sự chuyển động của các electron. Ký hiệu là I, đơn vị tính là Ampe (A).
  • Công suất : biểu thị lượng công việc mà điện có thể thực hiện. Ký hiệu là P, đơn vị tính là Watt (W).

(more…)